Objektid

Väätsa Agro farm

  • Tellija : Nordecon Betoon OÜ
  • Valmimisaeg: 2014

Projekti eesmärgiks oli Eesti suurima lüpsifarmi hoonete ja teede sidumine. Tuli lahendada hoonete kõrguslik paiknemine, teede vertikaalplaneerimine ja sademevee ära juhtimine.

 

 

Kõige keerulisem osa oli hoonete kõrguslik paiknemine, sest laudakompleks on väga suure pindalaga ning peab olema samas tasapinnas, kuid olemasoleva maapinna kõrgused olid väga muutlikud.

Farm avas uksed 2014 aasta juulis.