Objektid

Kärdla lennuväli

  • Tellija : AS Tallinna Lennujaam
  • Valmimisaeg: 2018

Projekti eesmärgiks oli Kärdla lennuvälja lennuraja, ruleerimisradade ja perroonide katte uuendamine, ruleerimisradade laiendamine ning lennuvälja navigatsioonitulede süsteemi korrastamine. Navigatsioonitulede süsteemide muutmise eesmärk oli tulede uuendamine CAT I süsteemiks, lahendused koostati vastavalt varem koostatud Kärdla lennujaama navigatsioonitulede süsteemi eksperthinnangule. Tellija (AS Tallinna Lennujaam) soovis Kärdla lennuväljal kasutusele võtta uue lähenemissüsteemi, mis lubaks lennukitel maanduda ka madalate pilvede korral. Projekti eesmärgist tulenevalt paranes Kärdla lennuväljal lennutegevuse ohutus ja jätkusuutlikus.

Projekti järgi paigaldati 1520 meetri pikkusele ja 30 meetri laiusele lennurajale ca 8000 tonni asfalti. Üks 5 meetrine ja 6 cm paksune paan „kaalub“ üle 1000 tonni ning selle mahapanek võttis laoturil aega umbes kuus tundi. Kasutusele võeti kõikvõimalikud kaasaegsed tehnoloogiad, mida igapäevases teede ehituses ega asfalteerimises tihti ei näe. Partsi karjääri mobiilses asfalditehases segati kokku Soomest toodud graniitkillustik ja mandrilt veetav bituumen. Asfaldi veoks kasutati spetsiaalse termoisolatsiooniga varustatud kaste. Veoauto kallas asfaldi eelsöötjasse, et see võimalikult ühtlaselt maha saaks. Edasi liikus asfalt asfaldilaoturisse, mis tagas kihi õige paksuse ja kalded.

Lennuvälja liiklusalale projekteeriti terviklik kattemärgistus vastavalt normidele. Lisaks suurendati lennuvälja ohutust, projekteerides üleminekupinnad kõigile uutele vundamentidele ja maa-alustele vertikaalpindadele, mis asuvad lennuraja teljest kuni 75 m raadiuses. Üleminekupinnad on vajalikud selleks, et lennurajalt välja sõitnud lennuki telik ei saaks vertikaalselt pinnalt sellist tabamust, mis võiks viia teliku purunemiseni.

Maandumisel lennukile orientiiriks olevad lennuraja lähenemistuled paigaldati maa peale 650 meetri pikkuselt. Lähenemistuledena kasutatavad süvislähenemistuled paigaldati 250 meetri pikkuselt.

Vastavalt projekteerimise ajal saadud infole, on alates 2006. aastast Eestis kõikide lennuväljade elektrivarustuse osa projektid koostanud välismaa ettevõtted. Ka Kärdla lennuvälja projekti elektrivarustuse osa koostamiseks ei olnud võimalik projekteerimise ajal ühtegi sobivat Eesti ettevõtet leida, mis tõttu otsustati kasutada Saksamaa koostööpartnerite AAC Aviation & Airport Consult GmbH teenuseid.