Objektid

Kase park

  • Tellija : Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
  • Valmimisaeg: 2021

Põhja-Tallinna linnaosas asvu looduskaitsealune Kase park on 7,2 hektarit suur kunagise metsaala jäänuk. Pargi suurim väärtus on tema looduslikkus, pargile annab eriomase ja ainulaadse ilme kivikülv.

Pargi korrastamisel seati oluliseks säilitada pargi looduslik ilme ja eksponeerida kivikülvi. Lisatud väikevormid on klassikaliste mänguvahendite asemel abstraktsed ja soodustavad loovtegevusi ning on eristatud olemasolevast keskkonnast.

Tegevused pargis on hajutatud üle kogu pargiala sekkudes looduskeskkonda minimaalselt. Väljakujunenud radade baasil on kavandatud jõujaamadega sportimisrada ning lastele mängimisrada, ümber pargi on kilomeetrine jooksuring. Pargi põhjaossa niidulaadsemasse keskkonda on sisse niidetud radadega piknikuala. Pargi keskel on väike skatepark ning keskne väljak nii tänavakorvpalli mängimiseks kui väiksema kontserdi pidamiseks. Üle pargi on mitu lauatenniselauda. Pargi põhjaosas on kaks koerteväljakut.
Kõik alad on kättesaadava ilma astmeteta – lapsevankri, lapseratta või ratastooliga pääseb kõikjale.

Taimestiku liigirikkuse säilitamiseks ja suurendamiseks loobuti avatud aladele täiendava haljastuse või vahendite paigutamisest ja määrati elustikku soodustav niitmisrežiim. Pargi kraavistiku rekonstrueerimise projekteerimisel tehti lahendus, kus vesi ei voola kraavidest täielikult ära vaid püsib peale sadusid ka kraavis – see toetab vee hoidmist pargis ja hoiab sademevee kiiret suunamist sademeveekanalisatsiooni.

 

Suureks väljakutseks projekteerimisel oli välja murda mõtteviisist, et kõik mänguvahendid peavad olema kataloogikohased sertifitseeritud tooted – peale ehitise valmimist saadud tagasiside on olnud väga positiivne, et pargis on tavapärasest teistsugused vahendid (torud, pakud, poomid, künkad, lained, kivid jms) aktiivseks puhkuseks.

 

Ehituse suurim väljakutse oli pargi loodusväärtuste säilitamine – et ei hävitataks taimestikku, sh isegi sammal ei tohtinud kividelt maha tulla.