Objektid

Kevili Rõngu terminal

  • Tellija : Nordecon Betoon OÜ
  • Valmimisaeg: 2016

Projekti eesmärgiks oli lahendada hoonete kõrguslik paiknemine, teede vertikaalplaneerimine ja sademevee ära juhtimine.

Objekti ehitus valmis 2016 aasta sügisel