Objektid

F. R. Kreutzwaldi tn Võrus

  • Tellija : Eesti Veeprojekt OÜ
  • Valmimisaeg: 2013

Lähteülesandeks oli oli Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimine koos jalgteedega ning parkimise korraldamine, mis arvestaks lisaks sõidukitele ka jalakäijate ja jalgratturitega. Tänava-ala seniseks probleemiks oli siiani sõidutee ebaühtlane laius ning sõidukite  ebamäärased liikumistrajektoorid, samuti ei olnud selgelt määratletud parkimiskohtade asukohad ning jalakäijate liikumistrajektoorid.

 

Projekteerisime kogu tänava ulatuses ühtse laiusega sõidutee ja kahele poole jalgteed ja tee äärde eraldatud parkimiskohad.
Tellija soovil sai parempoolsele jalgtee sillutisele projekteeritud piirkonna rahvusmuster.
Ristmikel pöörasime erilist tähelepanu jalakäijate ja sõidukite konfliktpunktide ohutuse tõstmisele. Sõidutee ületused jalakäijatele projekteerisime võimalikult lühikesed ning kontrollisime ristmike nähtavuskolmnurki. Projekti raames sai teedeosa ka uue kõrghaljastuse, sademevee, vee -, reoveekanalisatsiooni –  ja soojatorustiku.

Tulemuseks on ohutum ja kasutajasõbralikum linnakeskkond, milles on turvaline liikuda nii sõidukiga kui ka jalgsi.