Objektid

Mustvee sild

  • Tellija : Järelpinge IB OÜ
  • Valmimisaeg: 2014

Projekti lähteülesandeks oli Mustvee linnas asuva maanteesilla rekonstrueerimise teedehituslik osa, mille raames tuli lahendada ka jalgteede kulgemine silla piirkonnas.

 

 

 

Projekti tegime Järelpinge IB OÜ’le ehitusprojekteerimise faasis. Varasemalt oli sillale koostatud eskiisprojekt, mida oli siiski vaja omajagu ümber projekteerida ja seda ülikiire ehitustempo juures. Siiski leidsime koostöös ehitajaga sobivaimad lahendused kõikidele jooksvalt tekkinud probleemsetele kohtadele.

Tasuks tehtud hea töö eest sai silla ehitaja Maanteeameti “Aasta sillaobjekti” auhinna.

  • Lae alla objekti .pdf