Objektid

Pae promenaad

  • Tellija : Tallinna Kommunaalamet
  • Valmimisaeg: 2017

Projekti peamine ülesanne oli vaimselt ja füüsiliselt vananenud jalakäijate lõigule anda uus elu ja nüüdisaegne hingamine, muuta see avalikuks ruumiks, mis pole mõeldud vaid punktist A punkti B liikumiseks, vaid mõnusaks ajaveetmikohaks. Tuli arvestada nii jalakäijate kui jalgratastega liikujatega.

Promenaadile rajati nüüdisaegne ja säästlik valgustus, uus tänavakate, pingid, kahetasandiline haljastus ja võimlemis – ja sportimiskompleks erinevate mängu- ja turnimisvahenditega, mis on valitud universaalsed ja abstraktsed, et pakkuda lustimivõimalust paljudele eagruppidele. Mängualade paigutusel oli oluline, et need asuks veidi rahulikumas, elumajade vahetus läheduses kui ka see, et poodide ja turu vahel tekiks tegevusterohke piirkond.

Kõik senine taimestik promenaadi äärtel – puud ja põõsad – säilitati. Jalutusteele loodi uued rohelised oaasid. Linnahaljastusel ja rohelusel on oluline osa paikkonna mirkrokliima parandamises ja positiivsete elamuste loomises. Suurte sillutatud alade liigendamine puude, põõsaste ja kõrrelistega aitab vähendada kuumasaare efekti, pakub varju suvistel kuumadel päevadel.

Promenaad sai projekti käigus värske katte ja hulgaliselt uusi moodsaid Eestis disainitud pinke ja tumbasid ning uue graafilise ilme: Lasnamäe ratsionaalsest geomeetriast lähtuvalt töötati välja asfaldigraafika, mida täiendati betoonist silindritega. Ühest küljest on need silindrid kui tõkised, mis tagavad jalakäijale turvalise jalutuskäigu ehk takistavad promenaadile autoga sõitmist, teisest küljest on need mängulised elemendid, millele saab toetada poekoti või mille otsa silmapiiri avardamiseks ronida. Promenaadi materjalid on mitmekülgsed, mustrid ja faktuurid loovad vaheldusrikkuse, mis muudab ruumis kulgemise meeldivamaks ja atraktiivsemaks.

Kõige selle tulemuseks valmis rajatis, mis sobib ümbritsevasse keskkonda ja muudab korrusmajade piirkonnana kaunilt korrastatud linnaruumiks.