Objektid

Paldiski maantee Keila-Valkse lõik

  • Tellija : Maanteeamet
  • Valmimisaeg: 2014

Tegemist on riigi mastaabis väga tähtsate põhimaanteedega: Tallinna Ringtee ja Keila- Paldiski lõik Tallinn- Paldiski maanteel on üheks osaks rahvusvahelisest maanteest E265, mis omakorda on oluline transiidikoridor, mille kaudu toimub juurdepääs Paldiski sadamale.

Projekti eesmärgiks oli varasemalt koostatud projektide lahenduste ühildamine ning kogu lõigu tehnilise projekti tasemel lahendamine, nii et oleks tagatud sujuv liiklus maanteel, samas aga võetud arvesse Keila linna lähedust ja sellest tulenevat liiklust ja kõrget liiklusohutuse vajadust.

 

Kuna varasemalt vastu võetud otsused olid tekitanud olukorra, kus oli funktsionaalselt kaks täiesti erinevat koridori (Paldiski suunaline transiidikoridor ja Tallinn-Keila pendelliiklus) oli vaja leida lahendus neile ühise teena, mis oli üsnagi keeruline projekteerimine.

Lisaks projekteeriti sademevee-, vee- ja reoveetorustikud, sidekaablid ja – torustikud, valgustus ning kaks uut silda üle Keila jõe.

Objekti ehitus valmis 2015