Objektid

Pirogovi plats Tartus

  • Tellija : Tartu Linnavalitsus
  • Valmimisaeg: 2016

Pirogovi plats ja Toomemägi on Tartu Linna tähtsaimad pargialad.

Projekti eesmärgiks on säilitada alal 1950. aastatel rajatud teedestruktuur, mida toetaks kaasaegsemas vormikeeles väikevormide valik. Tegemist on linna esindushaljasalaga, millel kasutatavad materjalid peaksid olema suursugusemad tavapargist.

 

Projekti suurimaks väljakutseks oli saada Tartu Linnavalitsuse erinevad ametkonnad ühise laua taha ühist asja ajama.

Projekt sisaldas kõnniteede, platside, treppide, tugimüüride rekonstrueerimist ja uut sajuveekanalisatsiooni. Samuti sai park uue valgustuse, pingid, püsgikastid, käsipuud jms.

Projekti tegime koos Artes Terrae OÜ maastikuarhitektidega.

Objekt valmis 2017 aasta sügisel.