Objektid

Põrguvälja sõlme audit ja ekspertiis

  • Tellija : Maanteeamet
  • Valmimisaeg: 2015

Liiklusohutuse auditi eesmärgiks oli hinnata projekti „Tallinna ringtee Põrguvälja ristmiku ja Jüri jaotusringi tehnilise projekti“ lahenduste ohutust ning liiklusskeemi võimalikke ohte. Esitada vajadusel ettepanekuid liiklusõnnetuse tekkimise tõenäosuse vähendamiseks ja võimalike liiklusõnnetuste tagajärgede minimeerimiseks.

Ekspertiisi teostamise eesmärgiks oli tagada kvaliteetne, projekteerimisnõuetele ja –normidele vastav projekt.

 

Tegemist oli ülisuure objektiga, kus ristuvad kaks riigi tasandil olulisimat ja suurima liiklusega maanteed ja ühtlasi meie jaoks seni suurim auditi ja ekspertiisi objekt.

Nii auditi kui ka ekspertiisi tegemise käigus olid keerulisemad kohad liiklejate teavitamine suure liiklussõlme piirkonnas ning valgustuse teemad. Üldjuhul olime objekti projekteerijaga ühel nõul ja üritasime koos parima lahenduseni jõuda. Mõningatel juhtudel see õnnestus, aga osades küsimustes jäime Maanteeametiga eri seisukohtadele.

 

Objekt valmis 2016. aastal.