Objektid

Räpina maantee Võõpsu- Värska lõik

  • Tellija : Maanteeamet
  • Valmimisaeg: 2015

Projekteeritud maanteelõik läbib Mikitamäe küla ning lõpeb Värska alevikus.

Projekti eesmärk oli maantee rekonstrueerimisega lõigu sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine.

 

Olemasolevale sõiduteele tegime liiga järskudes kurvides õgvendused ning kogu lõigu ulatuses uue katendikonstruktsiooni.

Projekteerisime sõidutee äärde uue jalgtee Mikitamäe külas ning Värska alevikku sissesõidul. Koostasime Värska silla eelprojekti.