Objektid

Sanatooriumi tn Tartus

  • Tellija : Tartu Linnavalitsus
  • Valmimisaeg: 2015

Sanatooriumi tänava piirkonnas asuvad renoveeritud Tartu Täiskasvanute Gümnaasium ja Tamme Gümnaasium, samuti mitmed  Tartu Ülikooli teadushooned.

Sanatooriumi tänaval puudusid seni jalgratta ja jalgteed. Kehtiv kiiruspiirang oli 30 km/h kuid olemasolev keskkond ja  liikluskorraldus seda ei toetanud.

Projekti eesmärgiks oli leida võimalikult ohutu lahendus jalakäijate ja jalgratturite liikumiseks ning sõidukite liikumiskiiruse alandamiseks.

Projekteerisime sõidutee, mille laius toetas kiiruspiirangut,  ristmikud lahendasime liiklust rahustavate miniringidena.

Mõlemale poole sõiduteed projekteerisime uued jalgteed ja jalgrattateed, vähendasime konfliktpunkte ning säilitasime maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust.

Tulemuseks on meeldiv tänava keskkond, kus on hea liigelda eelkõige kergliiklejal.