Objektid

Sillamäe liiklussõlme eskiis

  • Tellija : Maanteeamet

Põhimaantee nr 1 (E20) Tallinn – Narva on rahvusvahelise tähtsusega TEN- T teede võrgu maantee ja seega üks Eesti tähtsamaid. See teenindab rahvusvahelist ja Põhja – Eesti suuremate asulate vahelist liiklust, aga ka olulisel määral  kohalikku liiklust.

Eesmärk oli Maanteeameti poolt ette antud skeemi alusel koostada eskiisprojekt, mis võimaldaks:

  • – hinnata lahenduse sobivust ümbritsevasse keskkonda;
  • – koostada vajalike ehitustööde loetelu;
  • – hinnata ehitustööde mahtu.

Maanteeameti poolt oli ette antud skeem, mille alusel tuli projekti teha ja seega sai lisaks nõutud joonistele antud tagasisidet valitud lahenduste ja sellega kaasnevate probleemide osas. Hilisem tööprojekt koostati eskiisprojekti põhjal, suuremaid muudatusi ei tehtud.

Objekti ehitus valmis 2017