Objektid

Tapa linnaku juurdepääsud

  • Tellija : Kaitseministeerium
  • Valmimisaeg: 2016

Projekteeritud ala asub Tapa vallas. Projekt käsitles ca 1200 hektari suurust maa-ala ning lisaks ca 8 km pikkust uut rasketehnika ühendusteed.

Projekti eesmärgiks oli lahendada Tapa lähiharjutusala ning Tapa sõjaväelinnaku ning Tapa keskpolügooni vaheline rasketehnika ühendustee eelprojekti staadiumis.

 

Projekti tegime koostöös OÜ Artes Terrae ning OÜ Eesti Veeprojektiga.