Objektid

Tatra-Nõo ristmik

  • Tellija : Maanteeamet
  • Valmimisaeg: 2016

Tatra-Nõo ristmik on neljaharuline lihtristmik, mida kõrvalharult lähenedes on raske märgata, mistõttu on ristmikul toimunud mitmeid liiklusõnnetusi, milles on inimesed vigastada saanud.

Ristmikul on halb nähtavus põhiteele, sest selle pikiprofiil on ebatasane ning nähtavust piiravad kõrged nõlvad, mets, võsa ja üksikud puud. Lubatud sõidukiirus on 90 km/h.

Projekti raames teostasime ristmikul põhjalikud vaatlused ning analüüsid, et selgitada välja kõige olulisemad puudused oleval teel.

Parandasime põhimaantee pikiprofiili, et tagada nõutavad nähtavuskaugused ristmiku.

  • Kõrvalmaantee harudele lisasime ohutussaared, et ristmik oleks paremini nähtav ja tajutav ning et puuduks võimalus ristmikult otse hooga üle sõita.

Bussipeatused projekteerisime ristmiku piirkonda, et teed ületava jalakäija nähtavuskaugus oleks maksimaalne.

Tulemuseks on ristmiku lahendus, mille ohutuse tase on oluliselt kõrgem kui varem.