Objektid

TEN-T teede ohutuse kontroll

  • Tellija : Maanteeamet
  • Valmimisaeg: 2015

Töö käsitles Maanteeameti haldusalasse jäävaid TEN- T (üleeuroopalise teedevõrgu tee) võrgustikku kuuluvaid maanteelõike.

Töö eesmärgiks oli tee ja tee koosseisu kuuluvate rajatiste ohutuse kontrollimine.

 

 

Sõitsime läbi 1200 km ja filmisime teeolusid 40 tundi.
Oluline oli jälgida puude ja muude ohtlikke objektide kaugust teest, liiklusmärkide, piirete ja tähispostide seiskorda, nähtavusolusid jpm.

Töö sisaldas:

Põhja regioonis 247 km maanteede kontrollimist;
Ida regioonis 266 km maanteede kontrollimist;
Lääne regioonis 357 km maanteede kontrollimist;
Lõuna regioonis 345 km maanteede kontrollimist;
1100 truubi seisukorra fikseerimist;

Valmis 15 eraldiseisvat mahukat aruannet.