Objektid

Tõrva ringristmiku 3D projekt

  • Tellija : Maanteeamet
  • Valmimisaeg: 2018

Roadplan OÜ koostas varem valminud projektlahenduse põhjal olemasoleva olukorra koondmudeli koos maa-aluste tehnovõrkude infoga. Samuti valmis
koondmudel, milles sisaldub kihtidena kogu katendikonstruktsioon. See erineb tavaprojekteerimislepingutest, mille kohaselt esitab projekteerija üldjuhulvaid katte pinna. Seega on objekti ehitusetappi jõudes olemas paremad andmed masinjuhtimise kasutamiseks.
Töö tulemusena valmisidki mõõdistus- ja projekteerimismudel, mis asetsesid Quadri pilveserveris. Mudelitele pääsevad kõik pooled vaatamiseks ja tähelepanekute tegemiseks igal ajal ligi.

 

Selle töö suurim raskus oli failide ja osamudelite struktureerimine nii, et see oleks kõigile pooltele üheselt arusaadav ja mugavalt kasutatav. Puudub ju nii klassifikatsioonisüsteem, sellele vastavad andmemudelid, universaalselt kasutatav andmevahetuse failivorming kui ka Maanteeametis üldkasutatav failihaldussüsteem.