Objektid

Vanemuise tn Tartus

  • Tellija : Tartu Linnavalitsus
  • Valmimisaeg: 2017

Vanemuise tn äärde jäävad mitmed olulised asutused sh Tartu Vanemuise teatri suur ja väike hoone ning Ülikooli raamatukogu.

 

Projekti eesmärk on analüüsida olemasolevat liikluskorraldust ja liikumisvajadusi piirkonnas ning koostada projektlahendus, mis oleks antud keskkonda sobivaim. Erilist tähelepanu pöörame jalakäijate ja jalgratturite liiklemisvõimalustele.

Projekti teeme koostöös OÜ Artes Terrae ja OÜ Eesti Veeprojektiga.