Objektid

Viljandi maantee Tartu-Märja lõik

  • Tellija : Maanteeamet
  • Valmimisaeg: 2014

Projekti lähteülesandeks oli ühendada varasemalt koostatud projektid lõigu alguses ja lõpus, ühendada ohutult lõigule jäävad elamupiirkonnad ning  perspektiivsed äripiirkonnad Tartu linnaga.

Olemasoleva lahenduse probleemid:

  • lubatud sõidukiirus maanteel on liiga suur ja keskkonda sobimatu;
  • puudulikud pöörete sooritamise võimalused tipptunnil;
  • kergliiklejatele sõiduteest eraldatud liikumisvõimaluse puudumine;
  • ohutute teeületuskohtade puudumine jalakäijatele.

 

Projekteeritavat lõiku vaatlesime kui aktiivset linnalähedast elamupiirkonda ning arenevat tööstus- ja äripiirkonda. Arvestasime piirkonna eripäraga, kus on palju sõidukite ning kergliiklejate pendel-liikumist Tartu linna ja linnalähedase elamupiirkonna vahel.

Ristmik Tartu linna piiril ja elamupiirkondade juurdepääsude ristmikud projekteerisime ümber ringristmikeks, et vähendada sellega füüsiliselt maanteel liikumise kiirust ning seeläbi parendada juurdepääsu kõrval asuvatelt aladelt maanteele. Piki maanteed projekteerisime uue jalgratta- ja jalgtee, mis on sõiduteest eraldatud eraldusribaga ning kulgeb kogu lõigus elamupiirkonnaga samal pool.

Tulemuseks on terviklik lahendus, mis leevendas kõiki probleeme ning tõstis märkimisväärselt ohutuse taset.