Tjänster

Projektering av infrastruktur

  • Projektering av vägar, gator och parkeringar
  • Projektering av broar
  • Projektering av allmännyttiga nätverk
Projektering av infrastruktur

Expertutlåtanden och revision

  • Expertutlåtanden om vägkonstruktionsprojekt
  • Sammanställande av revideringar av trafiksäkerhet
Expertutlåtanden och revision

Andra tjänster

  • Projektledning
  • Landskapsarkitektoniska lösningar
  • Undersökningar
Andra tjänster
Letar du efter en pålitlig partner för projektering av infrastruktur eller genomförande av expertutlåtande/revision? Ta kontakt med oss!
#

Hur utförs arbetet?

01
analys

Vi sammanställer utgångsuppgifter och utför nödvändiga undersökningar. Vi tar med alla viktiga detaljer och parter i beräkningarna.

02
projektering

Vi har fotgängares behov, miljöpåverkan, begränsningar och andra förhållanden i åtanke. Projekten lever upp till kraven och färdigställs i tid.

03
ansvar

Efter ett projekts färdigställande genomför vi en kvalitetskontroll och ansvarar för att lösningen är korrekt. Vid behov konsulterar vi även under byggarbetet.

04
resultat

Resultatet är en in i minsta detalj genomtänkt, säker och fungerande väg, parkering, bro, allmännyttig konstruktion el. likn. som passar väl in i den omgivande miljön.

Viktigare kunder