Tjenester

Prosjektering av infrastruktur

  • Prosjektering av veier, gater og parkeringsplasser
  • Prosjektering av broer
  • Prosjektering av tekniske anlegg
Prosjektering av infrastruktur

Evaluering og revisjon

  • Evaluering av veibyggingsprosjekter
  • Utarbeiding trafikksikkerhetsrevisjoner
Evaluering og revisjon

Andre tjenester

  • Prosjektledelse
  • Landskapsarkitektoniske løsninger
  • Undersøkelser
Andre tjenester
Søker du en pålitelig partner for prosjektering av infrastruktur eller gjennomføring av evaluering/revisjon? Ta kontakt med oss!
#

Hvordan fullføres arbeid?

01
Analyse

Vi samler kildedata, og gjennomfører nødvendige undersøkelser. Vi tar i betrakting alle relevante detaljer og parter.

02
Prosjektering

Vi tar hensyn til trafikantenes behov, miljøvirkninger, begrensninger og andre faktorer. Prosjektene er i samsvar med krav og fullføres til avtalt tid.

03
Ansvar

Etter ferdigstilling av prosjektet utfører vi kvalitetskontroll, tar ansvar for korrekte løsninger. Ved behov rådfører vi også under byggearbeid.

04
Resultat

Resultatet er en detaljert gjennomtenkt, trygg og fungerende vei, parkeringsplass, bro, teknisk anlegg osv., som passer godt i omkringliggende miljø.

Viktigste kunder