Teenused

Projekteerimine ja planeerimine

  • Teede, tänavate ja parklate projekteerimine, sh BIM
  • Projekteerimise projektijuhtimine
  • Maastikuarhitektuursed lahendused
Projekteerimine ja planeerimine

Ekspertiis & audit

  • Teedeehituslike projektide ekspertiis
  • Liiklusohutuse auditite koostamine
Ekspertiis & audit

Muud teenused

  • Sildade projekteerimine
  • Tehnovõrkude projekteerimine
  • Puittaimede haljastuslik hindamine
  • Topo-geodeetiline uuring
  • Ehitusgeoloogiline uuring
Muud teenused
Otsid usaldusväärset partnerit infrastruktuuri projekteerimisel või ekspertiisi/auditi läbiviimisel? Võta meiega ühendust!
#

Kuidas töö valmib?

01
analüüs

Koondame lähteandmed ning teeme vajalikud uuringud. Arvestame kõigi oluliste detailide ning osapooltega.

02
projekteerimine

Peame silmas liiklejate vajadusi, keskkonnamõjusid, piiranguid ning muid asjaolusid. Projektid vastavad nõuetele ning valmivad õigeaegselt. Kasutame kaasaegseimaid tehnoloogiaid, sh BIM.

03
vastutus

Pärast projekti valmimist viime läbi kvaliteedikontrolli, vastutame lahenduse korrektsuse eest. Vajadusel konsulteerime ka ehitustööde ajal.

04
tulemus

Tulemuseks on detailideni läbi mõeldud, ohutu ja toimiv tee, parkla, sild, tehnorajatis jmt, mis sobib hästi ümbritsevasse keskkonda.

Kliendid ja koostööpartnerid