Objektid

Kernu liiklussõlm

  • Tellija : Maanteeamet
  • Valmimisaeg: 2017

Projekti eesmärk oli põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla km 36,5 – 37,8 liiklusohutuse taseme tõstmine ja lisaks ühendada omavahel olemasolev põhimaantee nr 4 (E67) ning projekteeritav Kernu möödasõit ning kõrvalmaanteed nr 11406 Ääsmäe – Kernu ja nr 11407 Kernu mõisa tee.