Objektid

Tondiraba park

  • Tellija : Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
  • Valmimisaeg: 2021

Tondiraba park on ainulaadne 29 hektaril laiuv rohe- ja puhkeala. Park on osaks Lasnamäe rohelisest koridorist, mida kavandati juba linnaosa loomise ajal.

Pargi rajamisel säilitati maa-ala looduslik osa, mida on enam kui 85% pargi territooriumist. Alles jäid mets ja väikesed veekogud, samuti loomastik ja taimestik. Juurde istutati 32 liiki puid ja põõsaid. Pargis olev ehitusprügi, mis oli seal enne ehitustööde alustamist ja on osaks pargi ajaloost, jääb samuti alles, sest sellest on ajapikku kujunenud elukeskkond sisalikele.

Pargi idapoolsesse ossa ehitati kolm silda, millest igaüks võimaldab vaadelda loomi ja taimi nende loomulikus keskkonnas. Üheks huvitavaks vaatlusobjektiks on tiigis elutsevad vesilikud, kelle elupaiga säilitamise nimel paigaldati sild suurelt osalt hoopis veekogu kõrvale.

 

Rajati kümnete tuhandete ruutmeetrite kaupa erinevaid niidulappe ja niidualasid, kuhu on külvatud ligi 50 liiki aasataimi. Niidutaimede seemned on kasvatatud ja korjatud Eesti loodusest, sest nii on need siinsete oludega kõige paremini kohanenud. Pargi avamisel on niiduala alles kasvamisjärgus, mistõttu tuleb esialgu hoiduda sinna peale astumisest, et noored taimed saaksid kosuda.

Aktiivse ajaveetmise alad rajati ümber kasvava metsa nii, et need ei rikuks pargis elavate liikide mitmekesisust. Tondiraba parki kerkis Baltikumi suurim, üle 5,7 hektari suurune spordi- ja mänguväljak. Jooksu- ja metsaradu ning jalgteid on kokku 10 kilomeetrit, lisaks veel 2,5 kilomeetrit ainult jalgrattaga sõitmiseks mõeldud radu. Külastajaid ootavad ees ka koerapargid, võrkkiiged, grillimiskohad ja jalgratta teeninduspunkt.